ADR logo
Kezdőoldal
Bemutatkozás
Szolgáltatások
Referenciák
Elérhetőségek
Cikkek, előadások
Jogszabályok
Letöltések
Ajánlott oldlalak
Adatvédelmi tájékoztató
Gyakori kérdések
Egyéb tevékenységek
Jogszabályok


Felhívom figyelmét, hogy a lista a folyamatos frissítések és bővítések ellenére nem teljes és nem tökéletesen naprakész, tehát előfordulhatnak az itt megjelenteken felül is jogszabályok valamint lehetséges, hogy a piros kijelölés hiányának ellenére a jogszabály már hatályon kívül lett helyezve.


A hatályon kívül helyezett jogszabályok piros betűvel vannak megjelölve.

Egyes jogszabályok a megadott linkeken keresztül közvetlenül is elérhetőek:
Nemzeti Jogszabálytár forrás: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)
Jogtár forrás: Jogtár (net.jogtar.hu)
Javasolt linkek:

www.mhk.hu A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. hivatalos honlapja. Pdf formátumban ingyen letölthetőek a közlönyök.
http://www.njt.hu/ Nemzeti Jogszabálytár - Jogszabálykereső (ingyenes)
http://net.jogtar.hu/ Jogtár - Jogszabálykereső (ingyenes)
http://uj.jogtar.hu/ Új Jogtár - Jogszabálykereső


Veszélyes áru szállítással kapcsolatos jogszabályok gyűjteménye


  Közúti szabályozások

 • 1971. évi 3. törvényerejű rendelet a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről Nemzeti Jogszabálytár Jogtár

 • 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól - 52 § Jogtár

 • 1979. évi 19. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről Jogtár

 • 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 16/1983. (VI. 30.) KPM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosításáról

 • 2/1983. (VIII. 11.) KM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 16/1983. (VI. 30.) KPM rendelettel módosított 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

 • 1984. évi 13. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról kötött genfi európai megállapodás (ADR) 14. Cikk 3. bekezdésének módosításáról New Yorkban, 1975. évi augusztus hó 21. napján aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről Nemzeti Jogszabálytár

 • 12/1985. (XI. 6.) KM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A) és B) melléklete módosításának és kiegészítésének a kihirdetéséről

 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről Jogtár

 • 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról Nemzeti Jogszabálytár Jogtár

 • 3/1988. (VI. 10.) KM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről

 • 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről

 • 12/1989. (XII. 5.) KöHÉM rendelet az egyes veszélyes áruk szállításához szükséges útvonal kijelölési kérelem és határozat mintájáról, valamint az útvonal-kijelölés díjáról

 • 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről - 104., 106. és 107. § Jogtár

 • 7/1990. (XI. 28.) KHVM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről Nemzeti Jogszabálytár

 • 22/1993. (VIII. 31.) KHVM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A) és B) Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről Nemzeti Jogszabálytár

 • 13/1995. (IX. 1.) KHVM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A) és B) Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről Nemzeti Jogszabálytár

 • 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról - 23 §

 • 16/1997. (X. 6.) KHVM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és ,,B” Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről

 • 18/1999. (VI. 9.) KHVM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről

 • 95/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről szóló 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet módosításáról

 • 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról Jogtár

 • 28/2002. (XII. 9.) GKM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosításáról

 • 48/2003. (VII. 24.) GKM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosításáról

 • 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról Jogtár

 • 113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 46/2005. (VI.28.) GKM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 24/2006. (II. 3.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

 • 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről

 • 60/2007. (III. 31.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I.11.) Korm. rendelet módosításáról

 • 60/2007. (VI. 29.) GKM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről

 • 61/2007. (VI. 29.) GKM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

 • 2007. évi CXX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet módosításáról, valamint az ADR "A" és "B" Melléklete 2007. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről

 • 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról Jogtár

 • 21/2009. (V. 11.) KHEM rendelet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet módosításáról

 • 2009. évi LVIII. törvény Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Melléklete 2009. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről Nemzeti Jogszabálytár

 • 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról Jogtár

 • 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" Mellékletének belföldi alkalmazásáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról Jogtár

 • 2011. évi LXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről Nemzeti Jogszabálytár

 • 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról Jogtár

 • 71/2011. (XII. 8.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról (156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása) Nemzeti Jogszabálytár

 • 2013. évi CX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről Nemzeti Jogszabálytár

 • 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról (156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása) Nemzeti Jogszabálytár

 • 2015. évi LXXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről Jogtár

 • 43/2015. (VII. 20.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 52/2015. (IX. 18.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 120/2016. (VI. 7.) Kormány rendelet a közúti árutovábbítási szerződésekről Nemzeti Jogszabálytár Jogtár

 • 372/2016. (XI. 29.) Kormány rendelet a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 476/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozással és személyszállítással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 2017. évi CIII. törvény a veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről Jogtár

 • 27/2017. (VII. 5.) NFM rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról - 3. § Nemzeti Jogszabálytár Jogtár

 • 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 20/2019. (VIII. 1.) ITM rendelet a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 508/2020. (XI. 18.) Korm. rendelet az 1957. szeptember 30-án létrejött, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) módosításáról szóló Jegyzőkönyv és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás egységes szerkezetben történő kihirdetéséről

 • 387/2021. (VI. 30.) Korm. rendele a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről Nemzeti Jogszabálytár Jogtár

 • 39/2021. (VII. 30.) ITM rendelet - Az ADR Szabályzat belföldi alkalmazásához szükséges részletes szabályok és kiegészítések Nemzeti Jogszabálytár Jogtár

 • 284/2023. (VI. 30.) Kormány rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről Nemzeti Jogszabálytár Jogtár

 • 17/2023. (IX. 21.) ÉKM rendelet a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról Nemzeti Jogszabálytár


  Vasúti szabályozások

 • 12/1990. (IV. 30.) KöHÉM rendelet a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) I. Melléklete módosításainak kihirdetéséről, valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti fuvarozására vonatkozó Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról

 • 47/2005. (VI. 29.) GKM rendelet a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetéséről szóló 4/1987. (IV. 3.) KM rendelet módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 66/2007. (VII. 5.) GKM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról

 • 2007. évi XCI. törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról szóló, Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelék Melléklete módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről

 • 271/2007. (X. 19.) Kormány rendelet a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról Jogtár

 • 2009. évi LIX. törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függelékének Melléklete 2009. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről

 • 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 6/2010. (I. 21.) Kormány rendelet a vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról Jogtár

 • 2011. évi XXXVII. törvény a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben történő kihirdetéséről Nemzeti Jogszabálytár

 • 2011. évi LXXX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről Jogtár

 • 72/2011. (XII. 8.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól Jogtár

 • 2012. évi CXXXI. törvény a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2011. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről Nemzeti Jogszabálytár

 • 2013. évi CIX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről Nemzeti Jogszabálytár

 • 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról Jogtár

 • 2013. évi CLXXXII. törvény a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2013. évi módosításának kihirdetéséről Nemzeti Jogszabálytár

 • 277/2014. (XI. 14.) rendelet a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól Jogtár

 • 2014. évi LXVII. törvény a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2014. évi módosításának kihirdetéséről Nemzeti Jogszabálytár

 • 2015. évi LXXXIII. törvény A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről Nemzeti Jogszabálytár

 • 53/2015. (IX. 18.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 2016. évi CV. törvény A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2015. és 2016. évi módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről Nemzeti Jogszabálytár Jogtár

 • 372/2016. (XI. 29.) Kormány rendelet a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 2017. évi CIII. törvény a veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 179/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről Jogtár

 • 28/2017. (VII. 5.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról szóló 62/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 120/2019. (VIII. 1.) ITM rendelet a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 388/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről Nemzeti Jogszabálytár Jogtár

 • 38/2021. (VII. 30.) ITM rendelet a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 283/2023. (VI. 30.) Kormány rendelet a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről Nemzeti Jogszabálytár Jogtár

 • 17/2023. (IX. 21.) ÉKM rendelet a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról Nemzeti Jogszabálytár


  Belvízi (folyami) szabályozások

 • 2/1982. (II. 22.) KPM rendelet a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló szabályzatról

 • 2123/2000. (V. 31.) Korm. határozat a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás létrehozására 2000. május 22-26. között, Genfben megrendezésre kerülő diplomáciai konferencián való részvételről

 • 11/2004. (III. 10.) OGY határozat a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) megerősítéséről Nemzeti Jogszabálytár

 • 32/2005. (VI. 2.) GKM rendelet a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló szabályzatról szóló 2/1982. (II. 22.) KPM rendelet módosításáról

 • 2009. évi III. törvény a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről Jogtár

 • 2010. évi VI. törvény a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) szövegének módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről, valamint az ADN-hez csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról Jogtár

 • 2011. évi LXXVIII. törvény a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól Jogtár

 • 2013. évi CXI. törvény a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 2015. évi LXXXIV. törvény A Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról Jogtár

 • 372/2016. (XI. 29.) Kormány rendelet a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 2017. évi CIII. törvény a veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről Nemzeti Jogszabálytár Jogtár

 • 26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról Jogtár

 • 156/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 120/2019. (VIII. 1.) ITM rendelet a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 386/2021. (VI. 30.) Korm. rendel a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről Nemzeti Jogszabálytár Jogtár

 • 38/2021. (VII. 30.) ITM rendelet a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 282/2023. (VI. 30.) Kormány rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről Nemzeti Jogszabálytár Jogtár

 • 17/2023. (IX. 21.) ÉKM rendelet a veszélyes áruk szállításáról szóló egyes miniszteri rendeletek módosításáról Nemzeti Jogszabálytár


  Tengeri szabályozások

 • 16/1980. (V. 23.) MT rendelet a Londonban, 1974. évi november hó 1. napján kelt "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény kihirdetéséről

 • 2001. évi X. törvény a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv ("MARPOL 1973/1978.") kihirdetéséről Nemzeti Jogszabálytár Jogtár

 • 2001. évi XI. törvény a Londonban, 1974. november hó 1. napján kelt "Életbiztonság a tengeren" tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv ("SOLAS 1974/1978.") kihirdetéséről Nemzeti Jogszabálytár Jogtár


  Légi szabályozások

 • 1971. évi 25. törvényerejű rendelet a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény és az annak módosításáról szóló jegyzőkönyvek kihirdetéséről Nemzeti Jogszabálytár Jogtár

 • 20/1997. (X. 21.) KHVM rendelet a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény függelékeinek kihirdetéséről Nemzeti Jogszabálytár

 • 26/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a légi árufuvarozás szabályairól Nemzeti Jogszabálytár Jogtár

 • 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság kivetésének szabályairól Jogtár


  Hulladékokra vonatkozó szabályozások

 • 2287/1995. (IX. 21.) Korm. határozat a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra szállításának és elhelyezésének ellenőrzéséről szóló „BÁZELI EGYEZMÉNY” részes országainak 3. Konferenciáján való magyar részvételről

 • 101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről Jogtár

 • 2191/1996. (VII. 16.) Korm. határozat a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezmény, valamint a veszélyes hulladékokról szóló kormányrendelet kihirdetésével kapcsolatos további feladatokról

 • 2299/1997. (IX. 30.) Korm. határozat a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra szállításának és elhelyezésének ellenőrzéséről szóló „Bázeli Egyezmény” részes országainak 4. Konferenciáján való magyar részvételről

 • 2308/1999. (XII. 6.) Korm. határozat a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra szállításának és elhelyezésének ellenőrzéséről szóló „Bázeli Egyezmény” részes országai Konferenciája 5. ülésén való magyar részvételről

 • 2308/2000. (XII. 20.) Korm. határozat a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra szállításának és elhelyezésének ellenőrzéséről szóló Bázeli Egyezmény részes országai Konferenciája 5. ülésén, Bázelben, 1999. december 10-én elfogadott, a veszélyes hulladékok országhatáron túlra szállításából és elhelyezéséből eredő anyagi felelősségről és kártérítésről szóló Jegyzőkönyv aláírásáról

 • 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről Nemzeti Jogszabálytár

 • 2379/2002. (XII. 18.) Korm. határozat a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra szállításának és elhelyezésének ellenőrzéséről szóló „Bázeli Egyezmény” Részes Felek Konferenciájának 6. ülésén való magyar részvételről (2002. december 9-13., Genf)

 • 2313/2003. (XII. 10.) Korm. határozat a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény módosításának jóváhagyásáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 2235/2004. (IX. 22.) Korm. határozat a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra szállításának és elhelyezésének ellenőrzéséről szóló „Bázeli Egyezmény” Részes Felei Konferenciájának ülésein való magyar részvételről Nemzeti Jogszabálytár

 • 240/2005. (X. 27.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény módosításainak kihirdetéséről Nemzeti Jogszabálytár

 • 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről Jogtár

 • 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről Nemzeti Jogszabálytár Jogtár

 • 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól Jogtár


  Radioaktív anyagokra vonatkozó szabályozások

 • 13/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet a kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos vasúti szállításáról szóló szabályzat kihirdetéséről Nemzeti Jogszabálytár

 • 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról Jogtár


  Biztonsági tanácsadóval kapcsolatos szabályozások

 • 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről Nemzeti Jogszabálytár

 • 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól Jogtár

 • 44/2003. (VII. 18.) GKM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet módosításáról

 • 39/2005. (VI. 11.) GKM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet módosításáról

 • 116/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet a közúti fuvarozást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról (2/2002. (I. 11.) Kormány rendelet hatályon kívül helyezése 2014. július 1.-től) Nemzeti Jogszabálytár

 • 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról Jogtár


  Veszélyes ipari üzemekkel kapcsolatos jogszabályok gyűjteménye

 • 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Nemzeti Jogszabálytár

 • 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

 • 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Nemzeti Jogszabálytár

 • 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Jogtár

 • 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről Jogtár

 • 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Jogtár

 • 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról Nemzeti Jogszabálytár


  Egyéb kapcsolódó szabályozások

 • 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról - 14 és 15 §

 • 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről Nemzeti Jogszabálytár Jogtár

 • 37/2004. (VI. 29.) BM rendelet a Rendészeti Biztonsági Szolgálat működéséről, feladatairól és hatásköréről

 • 26/2005. (V.28.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról

 • 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Nemzeti Jogszabálytár

 • 55/2012. (X. 29.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosításáról Nemzeti Jogszabálytár

 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Jogtár

 • 9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről Jogtár

 • 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről Jogtár

 • 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről Jogtár

Szerkesztő: Toldi Gergely email: gergely.toldi@gmail.com